ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ สติกเกอร์ รวมถึงป้ายโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้


29/21 ตรอกวัดสามง่าม ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้ ตั้งอยู่ที่

29/21 ตรอกวัดสามง่าม ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้

ได้แก่ 0103558002571
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริ้นท์ โซไซตี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*