ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสื่อสิ่งพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา


89/210 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา ตั้งอยู่ที่

89/210 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา

ได้แก่ 0103558002589
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุทิตา นาคา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*