ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำบัญชี สอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท


3/6 อาคารชุดบ้านตรีวิทย์ ซอยสุคนธสวัสดิ์ 16 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท ตั้งอยู่ที่

3/6 อาคารชุดบ้านตรีวิทย์ ซอยสุคนธสวัสดิ์ 16 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท

ได้แก่ 0103558002601
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เอ ออดิท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*