ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล


12 ซอยราษฎร์อุทิศ 27/2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล ตั้งอยู่ที่

12 ซอยราษฎร์อุทิศ 27/2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล

ได้แก่ 0103558002619
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนาย เมดิคอล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*