ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายจิวเวลรี่ เพชร พลอย เครื่องประดับทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล


5 ซอยจันทน์ 57 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ที่

5 ซอยจันทน์ 57 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล

ได้แก่ 0103558002627
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอไรออน อินเตอร์เนชั่นแนล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*