ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร และ การจัดการระวางขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง


98/420 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง ตั้งอยู่ที่

98/420 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง

ได้แก่ 0103558002708
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีที ชิปปิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*