ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร จิวเวลรี่ เครื่องเลเซอร์ รับทำจิวเวลรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์


135/13 ตรอกอาคาร 8 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์ ตั้งอยู่ที่

135/13 ตรอกอาคาร 8 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์

ได้แก่ 0103558002732
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์เวฟ เลเซอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*