ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับบริหาร การจัดการ ด้านบัญชีกาารเงิน ด้าานวิศวกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที


91/40 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที ตั้งอยู่ที่

91/40 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ทีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที

ได้แก่ 0103558003127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอ ที:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*