ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับฝึกและอบรมและให้คำแนะนำในการจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล


34/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 47 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล ตั้งอยู่ที่

34/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 47 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล

ได้แก่ 0103558003267
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์ เอสซีบีแอล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*