ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งสินค้าทางถนน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต


110/22 หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต ตั้งอยู่ที่

110/22 หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต

ได้แก่ 0103558003275
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ซี ทรานสปอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*