ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่มบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ


41 ซอยชนะสงคราม ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ ตั้งอยู่ที่

41 ซอยชนะสงคราม ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ

ได้แก่ 0103558003399
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม มูเซอ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*