ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 25,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับจัดการด้านฝึกอบรม สัมมนา หรือการจัดงานเลี้ยงรับรองด้านธุรกิจหรืองานเลี้ยงรื่นเร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม


100/84 หมู่บ้านลดาวัลย์-สุขุมวิท ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม ตั้งอยู่ที่

100/84 หมู่บ้านลดาวัลย์-สุขุมวิท ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสามเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม

ได้แก่ 0103558003429
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คคูณสาม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*