ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่


46 ตรอกอิศรานุภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่ ตั้งอยู่ที่

46 ตรอกอิศรานุภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่

ได้แก่ 0103558003445
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกุล จิวเวลรี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*