ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทีมพยาบาลของโรงงานเพื่อทำการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล


1442 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล ตั้งอยู่ที่

1442 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล

ได้แก่ 0103558003461
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา การพยาบาล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*