ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าผลิตรับจ้างผลิตเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป


1325 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

1325 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป

ได้แก่ 0103558003593
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวีเค กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*