ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายสารปรับสภาพดิน ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี รวมทั้งเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร


80/22 ซอยบรมราชชนนี123 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร ตั้งอยู่ที่

80/22 ซอยบรมราชชนนี123 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร

ได้แก่ 0103558003810
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรดีการเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*