ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการ นักสืบ สืบสวน รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน


1027 นวมินทร์ 14 ซอย 5 (การเคหะแห่งชาติ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน ตั้งอยู่ที่

1027 นวมินทร์ 14 ซอย 5 (การเคหะแห่งชาติ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชนเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน

ได้แก่ 0103558003879
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*