ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับซื้อและขายของเก่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล


19 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 15-2-5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล ตั้งอยู่ที่

19 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 15-2-5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล

ได้แก่ 0103558003925
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*