ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการจัดฟัน ทำฟัน ดูแล รักษาฟันแบบครบวงจร ให้บริการที่ปรึกษาด้านการดูแลรักษาฟันให้คำแนะนำอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล


745 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล ตั้งอยู่ที่

745 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล

ได้แก่ 0103558004034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เด็นทอล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*