ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการนวด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์


132/17 ซอยลาดพร้าว 121 (สีวะรา) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์ ตั้งอยู่ที่

132/17 ซอยลาดพร้าว 121 (สีวะรา) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์

ได้แก่ 0103558004051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดสบายอารมณ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*