ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการนำเที่ยว ขนส่งรับจ้างโดยสาร บริการรถเช่าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล


68 ซอยร่มเกล้า 19/2 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล ตั้งอยู่ที่

68 ซอยร่มเกล้า 19/2 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล

ได้แก่ 0103558004093
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธเซอร์วิสทัวร์แอนด์ทราเวล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*