ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์


79/588 ซอยรามคำแหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์ ตั้งอยู่ที่

79/588 ซอยรามคำแหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์

ได้แก่ 0103558004166
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ดับเบิ้ลยู. แอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*