ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตเครื่องจักรอื่นที่งานทั่วไป งานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์


114/95 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์ ตั้งอยู่ที่

114/95 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์

ได้แก่ 0103558004298
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลฮันเดรตเปอร์เซ็นต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*