ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 30,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านภาษาแบบครบวงจร รับแปลเอกสาร ล่าม ถอดคลิปเสียงวิดีโอ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย)


608/198 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่

608/198 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย)

ได้แก่ 0103558004417
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาซ (ประเทศไทย):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*