ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นักเรียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล


57/9 ถนนเสนานิคม 1(ม.เสนานิคมนิเวศน์โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล ตั้งอยู่ที่

57/9 ถนนเสนานิคม 1(ม.เสนานิคมนิเวศน์โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล

ได้แก่ 0103558004484
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ยูนิเวอร์แซล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*