ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เตรียมความพร้อมในองค์กรหรือกลุ่มผู้สนใจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช


57/9 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช ตั้งอยู่ที่

57/9 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ชเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช

ได้แก่ 0103558004506
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโค้ช:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*