ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการร้านอาหารอินเดียและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22


28 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22 ตั้งอยู่ที่

28 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22

ได้แก่ 0103558004701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดิคิว 22:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*