ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก ขายส่ง วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์


147 ซอยประชาอุทิศ 49 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

147 ซอยประชาอุทิศ 49 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์

ได้แก่ 0103558004735
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค รุ่งเรืองทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*