ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการส่งออกเครื่องจักรกล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่


444/98 ซอยรามคำแหง 162/1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่ ตั้งอยู่ที่

444/98 ซอยรามคำแหง 162/1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่

ได้แก่ 0103558004859
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.แมชชีนเนอรี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*