ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา


1156 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา ตั้งอยู่ที่

1156 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา

ได้แก่ 0103558004999
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไสไม้พัฒนา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*