ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งขายปลีกอุปกรณ์ประเภทฮาร์ดแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส


14 หมู่บ้านสมใจวิลเลจ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30 แยก 14-2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส ตั้งอยู่ที่

14 หมู่บ้านสมใจวิลเลจ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30 แยก 14-2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส

ได้แก่ 0103558005146
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พี เอ็น พลัส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*