ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย-บรรจุสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือและสารเคมีสำหรับทำความสะอาดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย


285/65 หมู่บ้าน เค ริซ ทาวน์ ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

285/65 หมู่บ้าน เค ริซ ทาวน์ ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย

ได้แก่ 0103559000024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*