ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป


6 ซอยพัฒนาการ20 แยก9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป ตั้งอยู่ที่

6 ซอยพัฒนาการ20 แยก9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป

ได้แก่ 0103559000075
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มพี ลีดเดอร์ ทริป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*