ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย อาหาราสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เช่น ข้าวแกง สละลอยแก้วและเครื่องบริโภคอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน


5/45 ซอยพัฒนาการ44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน ตั้งอยู่ที่

5/45 ซอยพัฒนาการ44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้านเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน

ได้แก่ 0103559000083
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอยแก้วร้อยล้าน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*