ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้เช่าและการให้เช่าแบบลิสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส


16 ซอยรามคำแหง 60 แยก 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

16 ซอยรามคำแหง 60 แยก 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส

ได้แก่ 0103559000130
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีเอ็ม เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*