ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปกเสื้อทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์


1067 อาคารอภิรมย์พิสิษฐ์ ห้องเลขที่ 101/2 ถนนเอกชัยบางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

1067 อาคารอภิรมย์พิสิษฐ์ ห้องเลขที่ 101/2 ถนนเอกชัยบางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์

ได้แก่ 0103559000148
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีวรรณ รุ่งเรืองทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*