ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่างๆในกิจการและะธุรกิจทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร


380/1 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร ตั้งอยู่ที่

380/1 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร

ได้แก่ 0103559000164
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชัย การเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*