ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า


22 ซอยหทัยราษฎร์ 17 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า ตั้งอยู่ที่

22 ซอยหทัยราษฎร์ 17 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า

ได้แก่ 0103559000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเลนดร้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*