ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 15,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการ รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง


19/703 ซอยนวมินทร์ 50 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง ตั้งอยู่ที่

19/703 ซอยนวมินทร์ 50 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง

ได้แก่ 0103559000245
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ โอ เอ็ม แอคเค้าท์ติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*