ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์)


201 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่ที่

201 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์)

ได้แก่ 0103559000261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซ่าเวิร์ค (ไทยแลนด์):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*