ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนจำหน่ายนำเข้า-ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง เครื่องสำอาง น้ำหอม น้ำปรุง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย


70/133 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

70/133 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0103559000296
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวรัณชน์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*