ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดหาแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเข้าปฎิบัติงานประจำห้องพยาบาลในโรงงานและสถานประกอบการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล


342/8 ซอยสายไหม 33/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล ตั้งอยู่ที่

342/8 ซอยสายไหม 33/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล

ได้แก่ 0103559000318
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนิตธันยมัยการพยาบาล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*