ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า กระดาษแผ่นรอง กล่องกระดาษ ฟิล์มยืด และสายรัดพลาสติก ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน


45/130 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน ตั้งอยู่ที่

45/130 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน

ได้แก่ 0103559000407
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนษฐจิรันธนิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*