ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับ ส่ง เอกสาร และ สินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา


121/188 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา ตั้งอยู่ที่

121/188 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา

ได้แก่ 0103559000415
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปรีดา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*