ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกบกิจการผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์ ปั๊มโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้


55/34-35 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้ ตั้งอยู่ที่

55/34-35 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้

ได้แก่ 0103559000431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิสซิเนส แมนูแฟคเจอริ่ง อินดัสตรี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*