ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก จำหน่าย อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้


43/50 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้ ตั้งอยู่ที่

43/50 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้

ได้แก่ 0103559000440
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์เบบี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*