ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเสื้อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท


112 ซอยอ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท ตั้งอยู่ที่

112 ซอยอ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท

ได้แก่ 0103559000458
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทรี คอร์ปอเรท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*