ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบ ปรับปรุง และตกแต่งภายใน อาคารสิ่งก่อสร้างทุกชนิด รับเหมาระบบไฟฟ้า โครงสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน


3/51 ซอยดำรงลัทธพิพัฒน์ซอย3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน ตั้งอยู่ที่

3/51 ซอยดำรงลัทธพิพัฒน์ซอย3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายในเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน

ได้แก่ 0103559000466
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ก่อสร้างและตกแต่งภายใน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*