ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู


100 ตรอกศาลเจ้าโกบ๊อ 11 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู ตั้งอยู่ที่

100 ตรอกศาลเจ้าโกบ๊อ 11 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลูเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู

ได้แก่ 0103559000482
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาบลู:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*