ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบิกจารค้าวัสดุก่อสร้าง โรงงานอุสาหกรรม การเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์


85/285 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์ ตั้งอยู่ที่

85/285 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์

ได้แก่ 0103559000580
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มา โปรดักส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*